Beskæftigelsesministeriet

 

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesankenævnet

Kommunernes Landsforening

 

SUS - Socialt Udviklingscenter

 

LLV PÅ FACEBOOK

 

Links fra medlemmer:

 

- - - -

 

Atlas:

Hvorfor arbejder vi egentlig?

 

Kommunikationsforum:

Hvorfor arbejde?

 

Faklen:

Interview om arbejde, arbejdsmarked og borgerløn

 

Det Tomme Arbejde:

Det meningsløse arbejdssamfund

 

Tidsskrift for Arbejdsliv

 

Tidsskrift for Arbejdsliv:
Borgerløn eller Aktivering?

 

Tidsskrift for Arbejdsliv:
Fra arbejdsmarkedspolitik til beskæftigelsespolitik

 

Information:

Et arbejdsliv for de udsatte unge

 

Lederne:

Fra ældrebyrde til ældrestyrke

Generation Plus

 

- - - -

www.ledighedsstress.dk

 

3F:

Jobcentre skubber tusinder ud i depression

 

Ugebrevet A4:

Finanskrisen rammer ledige på sjælen

 

Ugebrevet A4:

Halvdelen af de ledige er stressede

 

Ekstra Bladet:
Hver tiende får stress af jobbet

 

- - - -

Information:
Økonomistuderende i opgør med ukritisk undervisning

- - - -

DR:
Tilbud til arbejdsløse: Lån 30.000 og start din egen virksomhed

P1 - Podcast:
Mikrolån til kontanthjælpsmodtagere

 

Socialt Udviklingscenter:

Håndbog til kommunerne om Mikrolån (pdf)

 

 

- - - -

LA, nu nedlagte Landsforeningen af Arbejdsledige:

www.ladk.dk 
www.labladet.dk

 

- - - -

www.voksenmobningnejtak.dk 

 

- - - -


 

Satire:
 

www.rokokoposten.dk


www.dagpengeland.dk

 

 

 

 

 

Freelancer Tip

Det behøver ikke være kompliceret at arbejde som timeansat freelancer/tage forefaldende småjobs, hvis du modtager overførselsindkomst.

 

Der findes freelancebureauer, der påtager sig ansættelsen, når du selv har fundet kunden. Kunden kan være både cvr-registreret virksomhed og privatperson, f.eks. din nabo.

 

Det koster et gebyr af lønnen, men så er skat, feriepenge osv. på plads, og du får en almindelig lønseddel.

 

Læs mere her:

Teknik & Design ...

 

Sprout ...

 

Som timeansat via et freelancebureau er du ikke afhængig af at have cvr-nr./selvstændig virksomhed, og du er ikke afhængig af, om din kunde vil eller kan timeansætte dig.

 

Indenfor de forskellige ydelsesområder gælder forskellige regler for, hvor meget, du må arbejde med supplerende ydelse, og hvor meget, du kan få ud af det, når lønnen modregnes.

 

Men timeansættelse er ordinært arbejde, og timerne optjener derfor også almindelig dagpengeret. Samtidig 'behøver' du ikke arbejde sort eller gratis eller sige nej til en opgave, bare fordi, du er ledig.

 

 

 

 

 

Ledighed

 

 

 

 

Drivtømmer

Her ville vi gerne have vist Rasmus Sand Højers humoristiske illustration til JP-artiklen 'Under halvdelen af befolkningen er i arbejde' (11.8.11).

 

Den viser, hvordan ledige holder fest og ferie i en overfyldt Partybåd, som er på slæb efter Arbejdsbåden, der omvendt padles frem af ganske få roere under slavelignende forhold. Retorisk stilles spørgsmålet: 'Hvor er det bedst at være?'

 

Men det måtte vi desværre ikke, så her er i stedet et billede af drivtømmer.

 

 

 

Akutpakke

Nedtællingen er begyndt for mange tusinde forsikrede ledige, der trods arbejdsløshedsforsikring gennem deres A-kassemedlemskab og kontingentindbetalinger mister dagpengeretten om få måneder.

Sammen med hovedorganisationerne DA, KL, LO, AC, FTF og A-kassernes Samvirke har regeringen fremlagt en Akutpakke til 332 mio. kr., der skal redde de forsikrede ledige fra de alvorlige økonomiske og menneskelige omkostninger, der bliver konsekvensen, når dagpengene skiftes ud med kontanthjælp eller slet ingenting.

I Akutpakken er der fokus på jobrotation, løntilskudsjob og særlig indsats fra Jobcentre og A-kasser.

 

Her er Akutpakken >  

 

Læs mere og følg div. links:


BUPL: Akutpakken løser ikke problemet >


Politiken:
Kampen for de ledige er slet ikke slut >

Akutpakken er ikke andet end staffage >

 

Jyllandsposten:

Børsting: Akutpakken kan ikke
hjælpe alle >

Information:

S: Akutpakken løser ikke alt >

 

Hvem skulle have troet det?


Minimal gevinst ved at flytte folk fra dagpenge til kontanthjælp:

 

"Der er ikke råd til at hjælpe de tusindvis af danskere, som til nytår mister retten til dagpenge, lyder det fra regeringen. Nye tal viser, at gevinsten for staten er minimal, når arbejdsløse skifter dagpenge ud med kontanthjælp".


Læs artiklen i Information >

 

Dagpengeforringelser underminerer den danske model

 

"Besparelserne ved dagpengeforringelserne er opsigtsvækkende små, og det virker som et forsøg på at presse lønnen for at øge konkurrenceevnen. Det ligner løndumpning nedefra, siger arbejdsmarkedsforsker."


Læs artiklen i Information
>

OFA som Akutpakke og implementering på forsøgsbasis i 2013

 

Vi foreslår OFA som hel eller delvis Akutpakke og dermed til implementering på forsøgsbasis i 2013.  

 

Med OFA opnås bl.a:

 

- En kombination af ’forlænget dagpengeperiode’ og ordinær ansættelse:
Dagpengeperioden forlænges, og der oprettes ordinære deltidsstillinger og evt. jobrotation til samme indkomst som dagpengene.

 

- Fastholdelse af forsikrede ledige i A-kasserne og derved styrkelse frem for svækkelse af dagpengesystemet

 

- Alternativ til løntilskudsjob og lignende ulige ansættelsesformer

 

- Ordinære ansættelser på deltid til fordel for bl.a. service og innovation

 

- En mulighed for implementering af OFA på forsøgsbasis

 

- Fastholdelse af ledige borgeres nuværende indkomstgrundlag på dagpengesats i minimum 6 mdr. og dermed også en udvidelse af tidsrammen med henblik på at finde varige, bæredygtige politiske løsninger.

Læs mere (PDF) >

Læs om OFA her >

 

 

 

 

'Det skal kunne betale sig at arbejde"


Udtrykket "Det skal kunne betale sig at arbejde" har ikke noget med virkeligheden at gøre, iflg. bl.a.
filosof Cecilie Eriksen, mange undersøgelser og almindelig, sund fornuft. Vi arbejder for at bruge vores personlige og faglige kompetencer og opnå 'bløde' værdier som mening, påskønnelse og fællesskab.

 

Hør Cecilie Eriksen og debatten om arbejdsbegrebet,

P1 Formiddag, 25.5.12 (48 min.) >

Læs også

Myten om yderen og nyderen >

Myten om, hvorfor vi arbejder, har sejret, men den er stadig forkert >

Det gode liv er i 'arbejdsbåden' >

LLV´s tale på Minoriteternes Grundlovsag >

LLV´s principprogram og beskæftigelsespolitik >

 

Og bliv klogere på DREAM-modellen, oraklet på Christiansborg >

 

 

 

Se her, hvad vi vil > 

Kurven, der knækker ved dagpengeophør:

Efterlysning af analyse til inspiration og indsigt

På TV har vi set en kurve, der med en pil tydeligt viser, at ved enden af en dagpengeperiode finder dagpengemodtagere arbejde. I omtale af fænomenet anvendes ofte sætningen "Al erfaring viser".
Vi efterlyser hermed en dybere analyse af dette fænomen, da det kan hjælpe andre til at finde arbejde og generelt til at forstå fænomenet.
 
Analysen skal dække følgende:
Den grafiske gengivelse af undersøgelsens resultat, dvs. kurven.

 

Gennemgang af undersøgelsens præmisser:

Hvordan er undersøgelsen foretaget, hvor, hvornår og af hvem?

 

Gennemgang af det målte:

Hvor mange dagpengemodtagere indgår i undersøgelsen, hvordan er de fordelt på fagområder og kompetencer, hvor var de ansat før, de blev ledige, og hvad har de foretaget sig under deres ledighed?

 

Hvor mange af dem fandt arbejde, og hvor mange gjorde ikke?

 

Gennemgang af undersøgelsens resultat:

Hvad kendetegner de dagpengemodtagere, som har fundet arbejde på målstregen, fagligt, personligt og mht. baggrund, og hvad kendetegner dem, der ikke har fundet arbejde?

 

Hvilket arbejde har de heldige fundet og i hvilken ansættelsesform (fast, vikar, selvstændig etc.)? Og hvad er der sket med dem, der ikke fandt arbejde, dvs. hvilke andre ydelser og livssituation er de overgået til efter dagpengenes ophør - herunder egenforsørgelse?

 

Hvordan er det på sigt gået de heldige, dvs. er de kommet i varigt arbejde, eller er de forholdsvis kort efter ansættelsen alligevel havnet i andre kategorier af overførselsindkomster - eller slet ingen?

 

Svarene på disse spørgsmål vil bidrage til en dybere forståelse af adfærd og arbejdsmarked og vil være til stor hjælp og inspiration for alle ledige.

 

Vi opfordrer derfor personer med kendskab til undersøgelsen om at sende os svarene, så vi snarest  kan bringe dem her på LLV.

 

 

 

 

Udstøder Danmark sine egne borgere?

 

Ledige er:

-  Akademikere fra alle højere

   læreanstalter

-  Faglærte indenfor alt fra håndværk

   til administration, omsorg og

   undervisning

-  Kunstnere og forfattere

-  Selvlærte og ufaglærte

-  Raske

-  Syge

-  Unge, voksne, seniorer

 

Ledige har masser af erfaring, kompetencer, idéer og ressourcer.

Forskellen på ledige og ikke-ledige er: Ledighed.

 

De bedst fungerende ledige betragtes i bedste fald som en arbejdsreserve. De er deponerede, til der bliver brug for dem. Når det engang sker, forventes de nok at være i topform.

 

Derudover er ledige godt for arbejdsudbuddet (Se Tema > ).

Men måske er de ledige i mellemtiden havnet på medicin og måske førtidspension, eller de har glemt, hvad de kunne og ville.

 

De dårligst fungerende ledige, som er den største gruppe, er syge og har måske aldrig været på arbejdsmarkedet.

 

Ledighed er en unaturlig og ødelæggende situation. Ledighed er spild af mennesker og ressourcer.

De eneste rigtige vindere er medicinalindustrien.

 

Paradokset er, at der allerede er brug for alle. Til udvikling, vedligeholdelse, omsorg og undervisning. Men der mangler stillinger til samfundets behov. Det er for dyrt. 

Det er åbenbart  bedre at bruge milliar-

derne på sygdom og overførsels-indkomster og behandling af ledige med bl.a. tvungen, nytteløs aktivering og gratisansættelser som en helt særlig form for 'ret og pligt'.

 

Paradokset er naturligvis også, at der forventes mangel på arbejdskraft i nær fremtid, og at vi derfor hører om, at vi bliver nødt til at importere arbejdskraft fra udlandet. Og det diskuteres, hvordan de allerede beskæftigede allerede nu kan arbejde mere, f.eks. ved inddragelse af ferie- og helligdage eller '12 minutter mere om dagen'.

 

Og altsammen imens tusindvis af borgere går ledige og endda tvangsaktiveres udenom det ordinære arbejdsmarked. 

Hvad er meningen?

 


LLV TænkeTank, tænk højt!

Hvad skal vi gøre, så alle kan bruge sig selv til fordel for sig selv, hinanden og samfundet?


Hvad er der galt?

 

Har nogen interesse i ledighed?

 

Har nogen interesse i kriminalitet?

 

Har nogen interesse i sygdom og passivitet?

Hvordan er det kommet dertil, at så mange marginaliseres, parkeres og medicineres?


Kan vi overhovedet gøre noget og skabe andre indretninger på arbejdsmarkedet og i civilsamfundet og løsninger til fordel for trivsel i Danmark?

Er borgerløn dømt ude, eller er det en mulighed i fremtiden?

 

Kan det passe, at det hele kun er et spørgsmål om at sætte skatten ned og slanke de offentlige budgetter, når ledigheden f.eks. også er tårnhøj i USA - og i øvrigt i Europa og det meste af verden?

 

Er det største problem i virkeligheden ikke det at være 'ledig' - men den lavstatus og marginalisering, der følger af at være udenfor det ordinære arbejdsmarked og modtage overførselsindkomst?

 

Kan det være anderledes?

 

Tænk højt!

Skriv en artikel eller debatindlæg og/eller meld dig til LLV´s TænkeTank for at udvikle tankerne sammen med andre.


Meld dig ind i LLV! Skriv til LLV!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efterlysning af ubesættelige jobs

 

Slå stillingen op på LLV!


Mange arbejdsgivere fortæller, at de ikke kan få besat deres ledige stillinger. Nogle efterlyser direkte dansk arbejdskraft, da de gerne ser en bedre fordeling af etnisk herkomst i deres virksomhed end den, de har for nuværende.

 

Desværre ses arbejdsgiverne kun på TV, hvor enhver skatteyder, herunder dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, må forarges med tanke på det store antal ledige i Danmark, der kun vil nyde og ikke yde.

 

Da det er umuligt at få oplyst på jobcentrene rundt omkring i landet, hvor disse stillinger, som for nogles vedkommende blandt sagsbehandlere også kaldes 'brødjobs', befinder sig, efterlyser vi dem hermed.


LLV tilbyder gratis plads til stillingsopslag fra enhver arbejdsgiver hvor som helst i landet, der ikke kan få besat sine ledige stillinger, uanset hvilke jobs og brancher, det drejer sig om.

 

Den eneste forudsætning er, at der skal være tale om lønnet, ordinært arbejde, og der mangler ansøgere til stillingen.


Send dem til LLV!

 

Flyt til Jylland

Der er masser af job i Jylland, som er nemme at få, hvis ellers man vil flytte, synes  flere politikere at mene.

Løsningen er:

 

Flyt til Jylland >

 

Læs også:

Hvor kan man tage et job? >

 

 

 

 

 

 

Landsforeningen Lediges Vilkår   E-mail:  info@ledigesvilkaar.dk